ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

Αντιδήμαρχοι: Ποιοι και πόσοι μπορούν να οριστούν – Αντιμισθία – ΑρμοδιότητεςΤην 20η Αυγούστου  δημοσιεύθηκε η Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα τον ορισμό Αντιδημάρχων, όπου καθορίζει τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τον δήμαρχο σε αντιδημάρχους, τη θητεία, τον αριθμό και άλλα θέματα που άπτονται του θεσμού των αντιδημάρχων.


Οι Αντιδήμαρχοι  λαμβάνουν αντιμισθία, η οποία καταβάλλεται από το Δήμο.
Συγκεκριμένα, οι Αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το 50% της αντιμισθίας που αναλογεί στο Δήμαρχο.

''Αντιδήμαρχος δεν μπορεί να οριστεί Σύμβουλος που ανήκει σε διαφορετική Δημοτική Παράταξη από αυτή του Δημάρχου, εάν ο ορισμός δεν εγκριθεί από την πλειοψηφία των Συμβούλων της Παράταξης στην οποία ανήκει ο Σύμβουλος αυτός. 

Η ανωτέρω έγκριση δεν ανακαλείται. 
Αντιδήμαρχος που ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ή διαγράφηκε από την Παράταξή του,
ΕΚΠΙΠΤΕΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ από το αξίωμα αυτό''

Μεταξύ άλλων ο Αντιδήμαρχος είναι υποχρεωμένος (παρ.4 αρ.61 ν.3852/2010) να υποβάλλει την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή του κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιεί με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου! 

Επίσης σύμφωνα με τον 4623/2019, ο αριθμός των Αντιδημάρχων στη νέα δημοτική περίοδο σε Δήμους που έχουν πληθυσμό από 20.001 έως 50.000 κατοίκους ορίζονται έως 5 Αντιδήμαρχοι, ενώ σε Δήμους από 50.001 έως 100.000 κατοίκους ορίζονται έως 6 Αντιδήμαρχοι

Η θητεία των Αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 1 έτους.  Η ανάκληση Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο 6 μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη Απόφαση του Δημάρχου.

 Υποχρεώσεις των αντιδημάρχων


Ο Δήμαρχος μπορεί να μεταβιβάσει οποιαδήποτε αρμοδιότητά του στους αντιδημάρχους (Γν. ΝΣΚ 421/2009) εκτός από την αρμοδιότητα που έχει ως πειθαρχικός προϊστάμενος των υπαλλήλων του Δήμου, η οποία είναι αμεταβίβαστη.

Ταυτόχρονα ο αντιδήμαρχος:


Υποχρεούται (παρ. 3 αρ.61 ν.3852/2010) να απαντά εγγράφως ή προφορικώς, στα ερωτήματα που του υποβάλλουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου μέσα σε 1 μήνα.

Είναι υποχρεωμένος (παρ.4 αρ.61 ν.3852/2010) να υποβάλλει την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή του κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιεί με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου,

Δεν επιτρέπεται (παρ.5 αρ.61 ν.3852/2010) να απουσιάσει περισσότερο από 30 ημέρες συνολικά κάθε χρόνο, χωρίς άδεια του Δημοτικού Συμβουλίου. 
H απουσία αυτή μπορεί να παρατείνεται για εξαιρετικούς λόγους, έως 3 μήνες, με άδεια του Συμβουλίου.


Ολόκληρη η Εγκύκλιος είναι διαθέσιμη ΕΔΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ